Er is altijd wel een reden voor STUKJE P&O
Stel:   je   hebt   een   eigen   adviesbureau   en   inmiddels   ben   je   zo   succesvol   dat   je aandacht   moet   besteden   aan   Personeel   &   Organisatie.   Maar   dat   kost   veel   tijd, kennis   en   energie.   Zeker   als   je   het   allemaal   zelf   moet   doen.   Met   STUKJE   P&O, een   initiatief   van   drs.   Caroline   de   Haan,   haal   je   een   professional   in   huis   die adviseert, klankbordt, begeleidt en uitvoert als het gaat om vragen als…
Personal Color Profile laat zien wie je bent
Geen   twee   mensen   zijn   gelijk:   de   één   is   nogal   introvert   en   haalt   de   meeste voldoening    uit    het    planmatig    organiseren    van    projecten.    De    ander    is    juist expressief    van    aard    en    weet    anderen    moeiteloos    te    overtuigen    met    een inspirerend    betoog    waarbij    het    accent    ligt    op    de    persoonlijke    relatie    en verbeeldingskracht.    Personal    Color    Profile    is    een    efficiënte    en    effectieve methode   die   deze   verschillen   (wie   zijn   de   Denkers   en   wie   zijn   de   Doeners)   aan het    licht    brengt.    Het    laat    zien    WAAROM    iemand    iets    doet    (waar    haalt    men voldoening    uit)    en    HOE    iemand    iets    doet    (de    manier    waarop    men    dingen aanpakt   en   gedaan   krijgt).   Personal   Color   Profile   geeft   o.a.   zicht   op   de   diversiteit binnen   de   organisatie   en   het   laat   zien   of   iemand   op   de   goede   plek   zit.   Ook wordt     duidelijk     of     iemands     werkwijze     en     aanpak     past     bij     zijn     of     haar persoonlijkheid    en    ambities.    En    ‘last    but    not    least’,    Personal    Color    Profile vergroot   de   effectiviteit   van   het   contact   tussen   collega’s,   leidinggevenden   en klanten. Lees verder…
Voor wie is STUKJE P&O? STUKJE   P&O   is   bij   uitstek   geschikt   voor   succesvolle   adviesbureaus   die   een   man of   10   of   meer   in   dienst   hebben,   maar   geen   eigen   HR-afdeling.   STUKJE   P&O ontzorgt    op    dagdeelbasis    het    management    en    stimuleert    on-the-job    mede- werkers    hun    potentieel    te    ontwikkelen    en    te    benutten.    Waardoor    klanten tevreden    zijn,    iedereen    optimaal    gemotiveerd    blijft    en    er    bij    niemand    de behoefte   bestaat   de   organisatie   te   verlaten.   Geen   slecht   idee   nu   de   economie weer aantrekt en de arbeidsmarkt verkrapt…
Wie is en wat doet STUKJE P&O? S TUKJE   P&O   is   een   initiatief   van   drs.   Caroline   de   Haan,   psycholoog   en   sinds 2004    werkzaam    als    coach,    trainer    en    managementadviseur.    Zij    heeft    bij verschillende   communicatiebureaus   leidinggevende   accountfuncties   vervuld   en kent   het   bedrijfsleven   dus   uit   eigen   ervaring.   STUKJE   P&O   kijkt   en   luistert   naar wat   er   in   de   organisatie   leeft,   signaleert   knelpunten,   onderzoekt   de   mogelijke oorzaken,   draagt   oplossingen   aan   en   fungeert   als   (vertrouwelijk)   klankbord   voor zowel   directie   als   medewerkers.   En   dat   alles   vanuit   de   visie   dat   medewerkers effectiever   (samen)werken   en   beter   presteren   als   de   werkgever   oog   en   oor heeft   voor   hun   professionele   welzijn.   Zo   combineert   STUKJE   P&O   ‘the   best   of both   worlds’.   Onder   de   bedrijfsnaam   CaCoT   coacht   en   traint   Caroline   de   Haan professionals    in    de    communicatiebranche    op    het    gebied    van    leiderschap, persoonlijke    ontwikkeling,    stressmanagement    en    loopbaanbegeleiding.    Klik hier voor de website.

Tip: zo houd je mensen binnenboord Nu   de   economie   weer   aantrekt,   barst   ook   de   rituele   stoelendans   om   de   beste medewerkers   weer   los.   Prettige   wedstrijd!   Want   hoe   houd   je   talent   aanboord en   voorkom   je   dat   je   zelf   de   (zeer   kostbare)   arbeidsmarkt   op   moet?   Met   STUKJE P&O   aan   je   zijde   ontwikkel   je   een   actief   personeelsbeleid   waardoor   ongewenst verloop     aanzienlijk     kan     worden     beperkt.     Dat     scheelt     niet     alleen     veel organisatorisch   gedoe   waar   niemand   op   zit   te   wachten,   maar   vooral   echt   heel veel geld aan vervangingskosten…
Contact Op   deze   website   staan   12   redenen   voor   STUKJE   P&O,   maar   er is   altijd   een   13 de   reden   of   nog   meer...   Neem   gerust   contact   op voor een vrijblijvend gesprek. Hier in Haarlem of bij jullie. e: info@stukje-p-en-o.nl t: 023- 525 61 35 m: 06- 51 121 621 KvK-nummer: 34141080 Download Algemene Voorwaarden
Adres Caroline de Haan Parklaan 51 2011 KR Haarlem Route 2 minuten lopen van NS station Haarlem.

Hoe maak je van een groep individuen een team?
Hoe creëer je een hechte klant-bureaurelatie?
Hoe krijg je de juiste mensen in huis?
Hoe reageer je als iemand om salarisverhoging vraagt?
Hoe voorkom je dat  werkdruk stress oplevert?
Hoe zorg je dat medewerkers zelf met  ideeën komen? 
Hoe laat je mensen beter samenwerken?
Hoe houd je de beste mensen aanboord?
Kortom,   er   is   altijd   wel   een   reden   voor   STUKJE   P&O.   Maar   ‘first   things   first’.   De basis   voor   een   succesvolle   P&O   aanpak   is   te   weten   welk   type   mensen   in   je organisatie werken…
Hoe werkt STUKJE P&O en wat kost het? STUKJE   P&O   komt   graag   bij   je   langs   voor   een   kennismakingsgesprek   waarin wensen   en   verwachtingen   op   tafel   komen.   Vervolgens   maakt   STUKJE   P&O   een inschatting   van   hoe   en   binnen   welke   termijn   deze   kunnen   worden   gerealiseerd. Uitgangspunt   is   dat   STUKJE   P&O   op   dagdeelbasis   aanwezig   is   op   de   werkvloer. Dit   heeft   een   groot   aantal   voordelen:   horen,   zien,   luisteren   en   ook   voelen   wat   er leeft   bieden   de   mogelijkheid   om   proactief   in   te   spelen   op   actuele   behoeften   van medewerkers,   teams,   leidinggevenden   en   directie.   Qua   financiële   afspraken   zijn er     verschillende     mogelijkheden.     Bijvoorbeeld     op     basis     van     een     aantal afgesproken   dagdelen.   Maar   een   klein   stukje   STUKJE   P&O   kan   ook.   Bijvoorbeeld een   éénmalige   Personal   Color   Profile   op   offertebasis,   een   coachingstraject   voor een    medewerker    of    voor    een    training/teamsessie    ter    verbetering    van    de samenwerking.